สาขาวิชาโลจิสติกส์

ติดต่อเรา

ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน
  • ที่ตั้ง
    เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000